Ontwikkelingen Zeeland

                                               Zeeuws-Vlaanderen Gastvrij voor iedereen!

Op 10 oktober 2019 vond onder dit motto in de grote zaal van Den Dullaert te Hulst een mini-symposium plaat, georganiseerd door de werkgroep VN-Verdrag Zeeuws-Vlaanderen. Een lang van te voren aangekondigde bijeenkomst waarvoor uitnodigingen waren verzonden naar organisaties, verenigingen, bedrijven en overheidsinstanties, afkomstig uit 17 maatschappelijke ‘categorieën’. Meer dan 80 deelnemers gaven aan die uitnodiging gehoor. Die wisten wat van hen werd verwacht. Deelname zou niet vrijblijvend zijn, zo maakte de toelichting bij de uitnodiging duidelijk.

De bijeenkomst die meer dan 4 uur zou duren, werd geopend door de voorzitter van het Platform Drempelvrij Hulst, de heer George van Lieshout. Hij ging uitgebreid in op wat hij zag als het startpunt van een nieuwe beweging: Op naar een inclusieve samenleving! Die samenleving kun je met woorden proberen te beschrijven, je kunt ook met behulp van beelden laten zien welke rol erin is weggelegd voor mensen met een beperking; waartoe zij in staat zijn op muzikaal en sportief terrein. Dat liet het you tube-filmpje ‘Yes I can’ zien.

Mari Sanders, zelf rolstoelgebruiker, belichtte een heel ander aspect van het op-weg-zijn-naar-de-inclusieve-samenleving. Mensen met een beperking maakten in zijn documentaire duidelijk welke belemmeringen en hindernissen zij in het leven van alle dag kunnen tegenkomen

Wethouder René Ruissen hield de aanwezigen aan de hand van verschillende items uit het VN-Verdrag Handicap voor, dat de gewenste inclusie er niet komt als alleen naar de overheid wordt gekeken en van haar alleen het tot stand komen van inclusie wordt verwacht. Overheid en private sector zullen het samen moeten doen (en daarmee sloot de wethouder helemaal aan bij wat de organiserende werkgroep voor ogen stond).

De wethouder werd min of meer op zijn wenken bediend door de heer Geerten van Dijk, directeur van DOW Chemical. Hij gaf een aantal voorbeelden van aanpassingen in de nieuwbouw van zijn bedrijf, die er waren gekomen door overleg te voeren met de werknemers met een beperking.

Mevrouw Maartje van Boekel, die vanuit de VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) is belast met de uitvoering van het VN-Verdrag door de Nederlandse gemeenten gaf, samen met George van Lieshout voorbeelden van hoe gemeenten aan het werk zijn. De een vanuit gemeenten in ons hele land, de ander vanuit de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Het feit dat de laatste samenwerken bij het uitwerken van het VN-Verdrag werd vanuit het landelijk perspectief als een mooi voorbeeld gezien.

Jurgen Vervaet, wethouder van Terneuzen tekende aan het slot van de bijeekomst als eerst het opgestelde Convenant, waarna ook de wethouders van de andere 2 gemeenten dat deden. Daarna konden alle aanwezigen tekenen. Zij verplichtten zich hiermee te zullen meewerken aan het tot stand komen van de inclusieve samenleving.