Bestuur

voorzitter : de heer Fini de Paauw te Sluiskil
secretaris :
penningmeester : de heer Harry Thijsse te Ouwerkerk
bestuurslid : vacant
bestuurslid : vacant
bestuurslid : vacant