bestuur

voorzitter : de heer Fini de Paauw te Sluiskil
secretaris : de heer Chris Stronks te Middelburg
penningmeester :de heer Harry Thijsse te Ouwekerk
bestuurslid   vacant
bestuurslid : mevrouw Wil van Ombergen te Kloosterzande
bestuurslid : vacant