Bestuur

voorzitter : de heer Fini de Paauw te Sluiskil
secretaris : de heer Chris Stronks te Middelburg
penningmeester : de heer Harry Thijsse te Ouwerkerk
bestuurslid : vacant
bestuurslid : vacant
bestuurslid : vacant