Werk

Wat betekent de participatiewet voor mensen met een beperking?

Wat de Participatiewet betekent voor mensen met een beperking, wat er terecht zal komen van de banenafspraak in het Sociaal Akkoord, we moeten het afwachten. Mr. M.J.J. Rutten schreef in ieder geval een verhelderend artikel over de faciliteiten die gemeenten aan werkgevers kunnen bieden, wanneer ze mensen met een beperking of bijstandsgerechtigden in dienst willen nemen. Kunnen, u leest het goed, want in welke vorm en onder welke voorwaarden zij dat doen, mogen gemeenten zelf in een verordening vastleggen.

Een tweetal opmerkingen nog bij Ruttens artikel. Het begrip loonwaarde (wat de werknemer de werkgever in geld uitgedrukt waard is) wordt niet verder uitgelegd. We zullen er nog ‘s op terugkomen. Opvallend verder dat de manier waarop gemeenten in zgn. werkbedrijven gaan samenwerken, nog moet worden uitgewerkt.

Voor het verkrijgen van een globaal overzicht van Participatiewet en Quotumwet bevelen we lezen van het artikel aan. Klik hier om er naar toe te gaan.