Actueel

Het bestuursakkoord Toegankelijk Openbaar Vervoer is op 25 oktober 2022 gepresenteerd.

Wilt u het rapport lezen? Klik hier en download het rapport.


Evaluatie pilot OV Minima Hoeksche Waard

Connexxion biedt dit gratis dalvrij abonnement aan alle minima in de Zeeuwse Gemeenten. Alleen de Zeeuwse Gemeenten happen niet.

Korte samenvatting van het rapport

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen met een minimuminkomen door financiële beperkingen leven in een sociaal isolement. Om dit tegen te gaan voert gemeente Hoeksche Waard een pilot uit waarbij zij een gratis Dal Vrij busabonnement aanbieden aan inwoners met een gezinsinkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm.

Tussen oktober 2021 en juli 2022 is een onderzoek uitgevoerd om deze pilot te evalueren door het uitvoeren van een 0- en 1-meting. In de metingen is gekeken naar de verwachtingen en het daadwerkelijk gebruik van dit abonnement door minima in de gemeente. Deze samenvatting beschrijft de belangrijkste resultaten vanuit dit onderzoek.

Wilt u het gehele rapport lezen? Klik dan hier.


Inspiratie tot inclusief besturen

In opdracht van Disability Studies en Stichting SPZ heeft Jonna Dorst een inspiratieboek geschreven; 'Inspiratie tot inclusief besturen'. 

Om besturen te inspireren inclusiever te worden voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is niet geschreven voor mensen met een verstandelijke beperking, maar de samenvatting en reflectieve vragen zijn wel in 'gemakkelijke' taal geschreven en voorzien van ondersteunde plaatjes. De doelgroep zijn besturen van organisaties die te maken hebben met mensen met een verstandelijke beperking, dus onder andere in de zorg en welzijn.

Wil je het boek downloaden? KLIK HIER

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Jonna Dorst


Enquête duurzaamheid en toegankelijkheid

Wat als je minder plastic wilt gebruiken, maar dagelijks medische hulpmiddelen nodig hebt in plastic verpakking? Of als je je verpakking wil recyclen, maar de instructies voor jou niet te lezen zijn? Of als je elektrisch wilt rijden, maar een aangepast elektrisch busje niet mogelijk is?

Uit Brits onderzoek blijkt: veel mensen met een beperking willen groenere keuzes maken, maar vaak zijn die keuzes geen optie. Hoe zit dit in Nederland? Om die vraag te beantwoorden, verspreiden we dus onder meer een enquête onder zoveel mogelijk mensen met een beperking. Willen jullie ons daarbij helpen? Delen op social media, in nieuwsbrieven, je eigen netwerk - alle hulp is welkom, want we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen bereiken voor een goed onderzoek.

De enquête vind je hier. KLIK HIER

En hier lees je meer over ons onderzoek: KLIK HIER


UITNODIGING

Conferentie Slimme Mobiliteit 2022

In Zeeland wordt hard gewerkt aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem waarin de reiziger centraal staat. Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland en meer dan 60 andere belanghebbende partijen hebben samen de Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland opgesteld. Nu komt het erop aan om de uitwerking van deze strategie ook samen te realiseren.

Deze stap willen wij met u vieren en tegelijkertijd inspiratie opdoen voor de gezamenlijke uitvoering. Daarom organiseren we op woensdag 18 mei 2022 de Conferentie Slimme Mobiliteit 2022 op twee verschillende locaties in Vlissingen, waarvoor wij u van harte uitnodigen!

De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit staan niet stil. Tijdens de conferentie zoomen we in op toekomstige mobiliteit en de thema's van de Regionale Mobiliteitsstrategie: mix van mobiliteit, mobiliteitscentrale, hubs, data, duurzaamheid en Living Lab. Graag blijven we gezamenlijk stappen zetten en inspelen op nieuwe mobiliteit ontwikkelingen.

De conferentie bestaat uit verschillende dagdelen. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan het debat in de ochtend en de aansluitende netwerklunch of juist kiezen voor enkel het plenaire deel of een van de deelsessies. De keus is natuurlijk aan u. Deze keuze kunt u aangeven bij uw aanmelding via de onderstaande aanmeldlink. Als deelnemer ontvangt u sowieso een verslag van de gehele dag.

Wij zien u graag op woensdag 18 mei a.s. in Vlissingen!

Vriendelijke groet, Namens de 13 Zeeuwse Gemeenten en Provincie Zeeland


Online intervisiebijeenkomsten: werken aan de lokale inclusie agenda

 

400_online-gesprek-1024-x-350.jpg

 

Kom jij als ervaringsdeskundige in jouw gemeente op voor de belangen van mensen met een handicap? En loop je wel eens tegen uitdagingen aan waar je niet direct een oplossing voor weet? Wil je daarover graag doorpraten met andere ervaringdsdeskundige belangenbehartigers over hun ervaringen? Dan zijn de intervisiebijeenkomsten van Niets Over Ons Zonder Ons interessant voor jou!

Door heel Nederland zijn ervaringsdeskundige belangenbehartigers actief. We kunnen veel van elkaar leren. Het Niets Over Ons Zonder Ons project organiseert daarom ook dit jaar weer een aantal online intervisiebijeenkomsten.

Wanneer?

  • Donderdag 21 april van 13:00-14:30 uur
  • Woensdag 1 juni van 13:00-14:30 uur
  • Woensdag 14 september van 13:00-14:30 uur
  • Woensdag 26 oktober van 13:00-14:30 uur
  • De bijeenkomsten zijn online en worden in Zoom gehouden.

Wat is intervisie?

Intervisie is een gesprek tussen 4-7 ervaringsdeskundigen. In iedere bijeenkomst wordt één praktijkcasus besproken die is ingebracht door één van de deelnemers. Samen gaan jullie onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen. Een gespreksbegeleider zorgt dat iedereen aan bod komt.

Waarom zou je meedoen?

  • Je krijgt de mogelijkheid om de uitdagingen waar jij tegenaan loopt in de belangenbehartiging bij de gemeente, te bespreken met andere ervaringsdeskundigen.
  • Je krijgt praktisch advies van andere ervaringsdeskundigen.
  • Je leert nieuwe mensen kennen, je netwerk wordt groter.
  • Je kunt je eigen kennis en ervaring delen met anderen. Daar leer je zelf ook veel van.

Voor wie zijn de intervisie bijeenkomsten?

Voor ervaringsdeskundigen die zich inzetten voor het VN-verdrag Handicap. We gaan er vanuit dat je al enige ervaring hebt met belangenbehartiging en basiskennis van het VN-verdrag Handicap.

Aanmelding

Je kunt je op dit moment aanmelden voor de bijeenkomst van april of juni. Je mag je ook inschrijven voor allebei. Dat kan via deze aanmeldlink. In het aanmeldformulier kun je aangeven of je gebruik wilt maken van een schrijftolk of Tolk NGT.

In het formulier vragen we je welk probleem of uitdaging jij als casus in zou willen brengen en waar je graag advies van anderen over zou willen ontvangen. Als jouw vraag wordt geselecteerd dan neemt de gespreksleider van tevoren even contact met je op om de details verder te bespreken. Heb je geen vraag, maar wil je wel meedoen, dat kan dat natuurlijk ook!

Heb je vragen over deze bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar vnproject@iederin.nl.

Dit is de link: https://nietsoveronszonderons.nl/online-intervisiebijeenkomsten-werken-aan-de-lokale-inclusie-agenda/


Beste leden, beste lezers,

Met ontzetting volgen wij de oorlogsdaden van Rusland tegen Oekraïne en veroordelen die ten zeerste. Wij denken in de eerste plaats aan alle mensen die als gevolg van deze aanslag gedood of gewond zijn en hun huizen ontvluchten. Een snelle beëindiging van dit geweld en van het lijden dat het veroorzaakt, moet nu het hoofddoel zijn van alle politieke actie.

Oorlogen hebben de wereld nooit ten goede veranderd, zoals wij allen maar al te goed weten uit de ervaringen van de vorige eeuw. De Sociale Vereniging VdK werd meer dan 70 jaar geleden opgericht om de ontberingen te verlichten waarin veel mensen na de Tweede Wereldoorlog terecht waren gekomen. In onze statuten ligt verankerd dat wij ons inzetten voor het behoud van de vrede en voor een vrij en sociaal rechtvaardig Europa.

Onze 2,1 miljoen leden zijn gecommitteerd aan dit principe en verwerpen elke vorm van oorlog en geweld. Het mag nooit meer zover komen dat verenigingen als de VdK als gevolg van oorlog moeten worden opgericht om gehandicapten, overlevenden en ontheemden een stem te geven.

Met de hoop op vrede

Met vriendelijke groeten, Verena Bentele

Voorzitter van het Sozialverband VdK Duitsland


GEMEENTE STEIN MEEST TOEGANKELIJK VOOR GEHANDICAPTEN

De Limburgse gemeente Stein is uitgeroepen tot de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2021. Stein stond in de finale met Hardenberg, Harderwijk, Oude IJsselstreek en Zwolle.

Ervaringsdeskundigen

De gemeente springt eruit door verschillende initiatieven, zoals samenwerking met ervaringsdeskundigen om de gemeente meer toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. De vakjury zegt dat Stein ‘op alle domeinen bezig is met de realisatie van toegankelijkheid’. Zo zijn op scholen prikkelarme lokalen gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking en heeft de gemeente een meerjarenagenda waarin het alle plannen voor meer toegankelijkheid heeft opgesteld. Hierbij gaat het onder meer om zorgen voor werk voor mensen met een beperking, maar ook zorgen dat mensen met een handicap gemeentegebouwen goed kunnen gebruiken.

Goede stappen

Zwolle krijgt de aanmoedigingsprijs, omdat het ‘goede stappen’ zet voor toegankelijkheid en de jury de gemeente wil aanmoedigen om dat werk door te zetten en uit te breiden.

Leren

Alle Nederlandse gemeenten doen mee aan de verkiezingen en een vakjury kiest de winnaar. De voorzitter van die jury is Leonard Geluk, de algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met de verkiezingen wil de VNG gemeenten wijzen op het belang van toegankelijkheid en zorgen dat gemeenten van elkaar leren. (bron: 7 oktober 2021 ANP) 


Noortje wil niet meer zomaar geholpen worden: 'Vraag het eerst'

Een ongevraagde helpende hand, de 24-jarige Noortje van Lith is er helemaal klaar mee. Ze zit in een rolstoel en maakt vaak mee dat mensen haar helpen met dingen zonder dat ze vragen of Noortje dat wil. Ze werkt daarom mee aan de campagne 'Vraag het eerst'. "Het is voor mij heel belangrijk dat ik de dingen die ik zelf kan ook echt zelf doe."

250_noortje-van-lith.jpeg

 

"Als ik naar de lift wil rijden, drukken mensen al op het knopje. Terwijl ik dat helemaal zelf kan, al duurt het wat langer", vertelt Noortje aan EditieNL. Dat vindt ze behoorlijk vervelend. Door haar motorische beperking is er namelijk heel veel waar ze hulp bij nodig heeft, maar er zijn ook dingen die ze wel kan. En die wil Noortje dan ook echt zelf doen.

"Als mensen gaan helpen, dan ontnemen ze nog meer zelfstandigheid en eigen regie. Het is heel goed bedoeld, maar ik wil zo zelfstandig mogelijk zijn."

Goedbedoeld maar vervelend

Die goedbedoelde helpende handen leiden tot vervelende situaties. "Ik heb een keer meegemaakt dat iemand boodschappen voor mij wilde inpakken, toen heb ik gezegd: ik heb je hulp niet nodig. Maar ze ging toch door", vertelt Noortje.

Noortje vraagt zich ook af of mensen het doen om haar te helpen, of dat ze het meer voor zichzelf doen. "Ik denk dat mensen hun eigen behoefte eerder vervullen, zodat ze kunnen zeggen dat ze iets goeds hebben gedaan."

Natuurlijk ziet Noortje wel in dat mensen het goed bedoelen. "Maar mensen die nooit afhankelijk zijn van anderen beseffen niet hoe belangrijk het is om iets zelfstandig te kunnen doen."

Dat helpen doen we uit een reflex, vertelt gedragsdeskundige Hanneke de Bruin. "We zien iemand in een rolstoel en vragen ons niet af hoeveel hulp ze nodig heeft, maar uit een reflex helpen we al", legt ze uit.

Plichtsbesef

Er zijn verschillende motieven waarom we dat doen. Een daarvan is plichtsbesef. "Je wordt opgevoed met het idee dat je een ander moet helpen", zegt De Bruin. Ook kan het dat we streven naar een positieve gevoel: "Ik help jou, ik zie je lachen, en dat geeft me een goed gevoel. Dankbaarheid is een heerlijk gevoel."Soms doen we het uit empathie. "Door je in te leven in de ander kan het voelen dat de ander hulp nodig lijkt te hebben. Noortje vindt dat ze die hulp niet nodig heeft, maar een ander denkt dat misschien wel", legt de gedragsdeskundige uit. En een ander motief is de eigen reputatie. De Bruin: "Je kan ook de ander hulp bieden om je eigen zelfbeeld intact te houden. Dat doen mensen niet altijd bewust."

Eerst vragen

Mensen denken volgens De Bruin vaak helemaal niet na over waarom ze iemand helpen en doen het in een impuls. Noortje hoopt dat het met de campagne lukt om mensen bewuster te maken van hun gedrag. Het idee kwam voort uit de documentaire Mari Staat Op, over hoe het is om in Nederland met een handicap te leven. De uitzending met Noortje wordt op 30 mei uitgezonden op NPO2.

(bron EditieNL)