Voorstel integratie OV en Wmo in Zeeuws-Vlaanderen

Mobiliteitsplan voor Zeeuws-Vlaanderen

Eind vorig jaar hield PCG Zeeland haar najaarsvergadering in Kruiningen. Spreker was in die bijeenkomst prof. Karel Martens, spraakmakend verkeers-planoloog en werkzaam aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen en in de Israëlische stad Haifa. Dat hij sprak over het onderwerp vervoer, gebeurde niet zo maar. Ook in haar voorjaarsvergadering van 10 mei 2017, gehouden in Terneuzen, stelde de PCG dit immers aan de orde. Toen toegespitst op het OV en het WMO-vervoer in Zeeuws-Vlaanderen. Nieuw was wel dat prof. Martens de vraag inbracht hoe rechtvaardig het Nederlandse mobiliteitssysteem is. Het leidde tot een boeiende discussie in Kruiningen, ook door de reactie van gedeputeerde Harry van der Maas, die direct inging op wat de inleider te berde had gebracht.

Als een vervolg op de PCG-najaarsvergadering heeft ons bestuur een plan opgesteld dat bij uitvoering de vervoerssituatie in Zeeuws-Vlaanderen drastisch zou veranderen. Zo zal het niet worden uitgevoerd, dat begrijpen we. Maar toch…we hopen dat het elementen bevat die door de provincie Zeeland en door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten worden opgepakt en waarvoor wij de Dorps- en Wijkraden in die regio warm weten te maken. En wie weet gaat ons plan in de toekomst nog eens functioneren als de bekende stip op de horizon, als voorbeeld van een ideaal dat we voor ogen. Die toekomst gunnen wij ons voorstel, vooral door het idee van een rechtvaardige mobiliteit dat we van prof. Martens hebben overgenomen.

We hebben ons pilot-plan voorgelegd aan de gedeputeerde staten van Zeeland en aan de colleges van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten en wachten nu hun reactie af. Aan u, bezoekers van onze website vragen we: Lees het hier, raak erdoor geboeid, spreek er uw afkeuring over uit, laat ons het één dan wel het ander weten.