Begeleidend schrijven bij advies aan de gemeenten

Het College van B en W en de gemeenteraad van de gemeente Sluis

Postbus 27

4500 AA Oostburg

Het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Hulst

Postbus 49

4560 AA Hulst

Het College van B en W van de gemeente Terneuzen

Postbus 35

4530 AA Terneuzen

 

                                                                                                              Zuidzande, 12-12-18

Geacht College, Geachte Raad,

 

Woensdag 31 oktober zijn de gezamenlijke Zeeuws-Vlaamse stads-, dorps- en wijkraden bijeen geweest om zich te buigen over Mobiliteit en Openbaar Vervoer in Zeeuws-Vlaanderen.

Er waren 3 sprekers uitgenodigd.

Jaap van Peperstraaten, voormalig lid van de RMDO van de gemeente Sluis, over mobiliteit als voorwaarde voor deelname aan de samenleving.

Tonnie Joxhorst, medewerker van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS), over de plusbus in de gemeente Steenbergen.

Fini de Paauw, bestuurslid van de PCG Zeeland over het  Voorstel om te komen tot een PILOT ter bevordering van de integratie van OV en Wmo-vervoer in Zeeuws-Vlaanderen en een zo rechtvaardig mogelijk mobiliteitssysteem in die regio.

In de paneldiscussie na de pauze was naast de drie genoemde sprekers ook de heer van Langevelde namens de provincie Zeeland aanwezig.

Op deze avond waren 25 dorpsraden uit heel Zeeuws-Vlaanderen vertegenwoordigd. In totaal 67 personen, waaronder vertegenwoordigers van de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de provincie, de PCG Zeeland, de RMDO en de ZVKK. Het verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd.

De kerngroep die deze bijeenkomsten organiseert heeft de avond geëvalueerd en een advies opgesteld voor de 3 gemeenten om toe te werken naar  een nieuw, rechtvaardig, efficiënt, duurzaam en financieel verantwoord mobiliteitssysteem. Vertrekpunt voor de invoering van  dit nieuwe systeem zal het voorstel van de PCG Zeeland kunnen zijn. Een verwijzing naar dit plan vindt u hier:

http://www.pcgzeeland.nl/actueel/ovwmovervoer/voorstelintegratieovenwmoinzeeuwsvlaanderen/

Tot slot onze dank aan de gemeente Sluis voor het faciliteren van deze bijeenkomst.

Met vriendelijke groeten,

Namens de leden van de kerngroep:

Mattie Verherbrugge, Dorpsraad Biervliet                      Truus Lijbaert, Dorpsraad Biervliet

Enno Cohen, Stichting dorpsbelangen Hoek                       Robert Asselman, Dorpsraad Kloosterzande

Luciën Schenkels, Dorpsraad Hoofdplaat                          Hans v.d. Geer, Dorpsraad Groede

Glenn Priester, Dorpsraad Hoofdplaat                                  Hermine Lernout, Dorpsraad St.Jansteen       

 

Frits Baars, secretaris Dorpsraad Zuidzande