Welkom

 

De PCG Zeeland zet zich in voor de belangen van chronisch zieken en mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Zij doet dat door:

  • het ondersteunen en desgevraagd vertegenwoordigen van haar achterbanorganisaties;
  • het bevorderen van de samenwerking tussen die organisaties;
  • het functioneren als schakel tussen die organisaties en landelijke koepels;
  • het volgen van het overheidsbeleid en het informeren van de achterbanorganisaties daarover als dat voor hen van belang is.


 ingeschreven bij de K v. K. onder nr. 53260309.

 

Belangrijk op dit moment!

De Zeeuws-Vlaamse wijk- en dorpsraden stuurden een advies over de vervoersituatie in hun regio naar de 3 gemeenten daarin. In het advies wordt o.m. gevraagd het PCG pilotvoorstel te omarmen. U kunt het advies en het begeleidend schrijven lezen door gebruik te maken van de volgende linken: Advies vervoersituatie Begeleidend schrijven bij advies

Voorstel integratie OV-Wmovervoer Zeeuws-Vlaanderen, zie actueel/OV/Wmovervoer

Gemeentelijke tegemoetkomingen, zie Actueel/WMO

Nieuwsbrief nr.40 zie Nieuwsbrieven

Verslag Najaarsvergadering, zie pag. Actueel/OV/WMO vervoer

Antwoord van de gemeentes Schouwen-Duiveland en Ternuezen, zie Actueel/VN-Verdrag

Over het VN-Verdrag: zie Actueel/VN Verdrag voor mensen met een beperking