PCG op pad voor toegankelijkheid

PCG op pad voor toegankelijkheid

In de toegankelijkheidsweek van 2013 gingen 2 PCG-bestuursleden op pad om te kijken hoe het in Middelburg is gesteld met de toegankelijkheid van gebouwen en parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. Met de schouwlijst “Klantvriendelijkheid” van (toen nog) de CG-Raad c.s. in de hand.

Meer dan eens stuitten ze tijdens hun onderzoek op de gemeente, als verantwoordelijke instantie. Contact opnemen ermee leidde tot een gesprek met een tweetal ambtenaren, verantwoordelijk voor de aanleg van parkeerplaatsen en de toegankelijkheid van gebouwen. De PCG-ers ontmoetten twee mensen die duidelijk maakten op een heel consciëntieuze wijze met hun werk bezig te zijn. Zo was bij de renovatie van een historisch gebouw goed gekeken of er ruimte was voor een “volwaardige” lift. Dat bleek niet zo te zijn en daarom werd een platformlift geplaatst, die ook van buitenaf bedienbaar is. Echt het maximum haalbare. En hoe zat het dan met de afmetingen van invalidenparkeerplaatsen? Voor de vereiste afmetingen daarvan konden we toch harde cijfers op tafel leggen!

Allereerst dit. Zo’n parkeerplaats leg je niet zomaar eventjes aan. Onttrek je de plaats aan de “gewone” plaatsen, dan dient voor de verdwenen plaats een nieuwe gezocht te worden. Voor de door ons overgelegde afmetingen raadpleegde de betreffende ambtenaar een Handboek. Daarin was te lezen dat de gemeente in slechts een beperkt aantal gevallen verplicht is de in onze schouwlijst genoemde afmetingen te hanteren.

Met ons onderzoek en met de bezoeken aan het stadskantoor hadden we in ieder geval dit onderdeel van onze doelstellingen bereikt: als belangen-behartigers zelf beter thuis raken in de wereld van de toegankelijkheid en in de regelgeving die daarin geldt. Nu is het moment gekomen om aan u, collega-belangenbehartigers te vragen: Wat zijn uw ervaringen op het door ons begane pad? Hebben wij misschien mogelijkheden laten liggen om verder te komen? Laat het ons weten. Neem contact met ons op via deze website!