PCG NR. 40 februari 2019

PCG-Nieuwsbrief nr. 40                         februari 2019

 

Ongebruikelijke Nieuwsbrief op een ongebruikelijk moment

Nee, we hebben niet per abuis de maand van onze vorige brief laten staan. Dit is echt onze 40e Nieuwsbrief, die in de maand februari van dit jaar had moeten verschijnen. Het PCG-bestuur verkeerde in die maand, en bijna de hele erop volgende, in grote onzekerheid over het voortbestaan van onze stichting. Zou het ons lukken daarvoor voldoende financiën te vinden?

Nu kunnen we melden dat de besturen van de stichtingen Godshuizen op Walcheren, Zeehospitium Zonneveld en Social Delta Zeeland ons financieel willen helpen en wel zodanig dat we tenminste vier jaar lang ons werk kunnen blijven doen. We zijn hen er heel erg dankbaar voor.

Zeker, ons werk ging ook in de afgelopen maanden door, maar toch anders dan anders. Het betrof vooral werk waarmee we al  bezig waren. Zodra het over de toekomst ging, voelden we iets van een blokkade. Waarvoor plannen maken als je die misschien niet zult uitvoeren? Gelukkig, zouden we bijna zeggen, verlangden de beoogde sponsors dat ons denken over de toekomst toch niet geheel stopte. Wat het heeft opgeleverd bespreken in onze bestuursvergadering van 11 april. U wordt erover geïnformeerd in onze april-Nieuwsbrief. Zo beknopt als de huidige is, zo rijk aan informatie zal die zijn.

Aan het denken over de toekomst voegen we vanaf nu één vraag toe: Hoe gaan we verder over vier jaar? We zullen dan in ieder geval opnieuw een beroep doen op de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. Niet om daarmee een gemakkelijke weg te bewandelen, maar omdat de groepen voor wie onze stichting als belangenbehartiger optreedt, recht hebben op cliëntondersteuning.

Laten we eerlijk wel zijn. Ook in de afgelopen jaren hebben provincie en gemeenten de kosten van een aantal van onze activiteiten op zich genomen. Ze waren echter niet genegen ons structureel te ondersteunen. Voor het eerste zijn we hen oprecht dankbaar, voor het laatste geldt dat we er kennelijk niet in zijn geslaagd ons werk een voldoende duurzaam label te geven. Vanaf nu zal ons bestuur er zich tot het uiterste voor inzetten dat beeld bij te stellen.

Het bestuur van PCG Zeeland

De nieuwsbrief zal zes keer per jaar worden verstuurd en u ontvangt een mail over bijeenkomsten die de PCG organiseert. Als u deze nieuwsbrief en informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op deze link te klikken. U komt dan in ons contactformulier. Hier kunt u aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen. Vergeet niet uw naam of de naam van uw organisatie in te vullen.